Anja Lund

Jag har målat och tecknat sedan tidigt -70tal
[ezcol_1half]
anja_atelje

Hav och natur är ett tema i de flesta av mina bilder och speglar att jag bott i Aspen/Colorado och seglat runt Sveriges kuster under långa perioder.

Idag bor jag och arbetar i Utlunda by i Roslagen där jag även har min ateljé. Mina bilder kommer till med färgerna som utgångspunkt och de är det centrala i mina målningar.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]bild_8

En  tidig morgon sitter jag i ateljén i Bohuslän under vårvintern 2011.
Ett fantastiskt ljusspel syns framför mina ögon. Det är snösmältning och reflexer från snöblandat vatten ter sig ibland grönturkost som Sleeping Beauty för att genast ändra sig och reflektera Cerulean Blue. Kala bergstoppar i bakgrunden är färgade i Neutral Tint som rinner ner för berget och övergår i en blek svag Paynes Gray.

Trots den tidiga vårvintermånaden dansar ett sken av Golden Green över fältet och en nyans av Days Gray däremellan som kommer sig av ett uns av markdimma som har stigit upp för att möta morgonljuset.

De vita ateljéerna längst bort i dalen mellan bergen har nästan försvunnit och bara taken svävar en bit ovan marken. Mörka fläckar av Shadow Violet dansar ovan bergen mot en annars gråblågrön himmel. Kanske är det bara reflexer kanske är det tidiga flyttfåglar som letat sig hit upp till vårt ännu svala nord med sitt Neapelgula morgonskimmer.

[/ezcol_1half_end]