TERMINSKURSER SAMT WORKSHOPS PÅ BEGÄRAN

Terminskurserna bygger på eget praktiskt arbete med mycket färglära/övningar samt en del teori under terminens gång.

För intresseanmälan samt mer info mejl:
atelje@ebrev.nu