Jag bor och har min ateljé i Utlunda by i vackra Roslagen.

Atelje Anja Lund
Utlunda byväg 27
761 75 Norrtälje
Tel: 0704 00 51 61
E-post: atelje@ebrev.nu